ΚΡΑΣΙ

1 Αγιωργήτικο ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2 Ροδίτης Sauvignon Blanc

Καφενείο Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Απ. Παύλου 22 στο Τούρκικο Προξενείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: +30 2310 248188