Πληροφορίες:
Καφενείο Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
Απ. Παύλου 22 στο Τούρκικο Προξενείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310-248188


Καφενείο Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Απ. Παύλου 22 στο Τούρκικο Προξενείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: +30 2310 248188